​​چرا رنگ طبیعی ؟ 

رنگ طبیعی (natural colours) به‌ رنگدانه هایی گفته می شود که از منابع گیاهی بدست می آیند به همین دلیل گاهی اوقات رنگ گیاهی نیز نامیده می شوند. رنگ طبیعی جزء سالم ترین افزودنی های غذایی است  زیرا هیچ ماده شیمیایی که بدن را تحت تاثیر قرار دهد در آن وجود ندارد...

ادامه مطلب